Årsavslut

Bokslut

I slutet av räkenskapsåret ska den löpande bokföringen avslutas i ett bokslut.

Vill du veta mer?