Redovisning

Vi arbetar med alla storlekar av företag och är väl insatta i aktuella regelverk.

Våra redovisningskonsulter kan också hjälpa dig med att skapa rutiner för löpande avstämningar och intern kontroll, upprätta analyser, affärsplan, delårsrapporter, deklarationer och kassaflödesanalyser.

Alla våra uppdrag utförs eller kvalitetssäkras av auktoriserade redovisningskonsulter och vi följer svensk standard för redovisningstjänster, Reko i alla våra redovisningsuppdrag.

Chef Redovisning

Årsredovisning

Att upprätta en årsredovisning är ett krav enligt bland annat aktiebolagslagen men årsredovisningen kan även vara en värdefull del av marknadsföringen av ditt företag.

Bokslut

I slutet av räkenskapsåret ska den löpande bokföringen avslutas i ett bokslut.

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys hjälper dig att analyser varifrån bolagets eller koncernens pengar kommer och vad de har använts till.

Affärsplan

Vi kan hjälpa dig att tydliggöra din verksamhet i en affärsplan där vi inkluderar budget och kreditbehovsberäkningar.

Löpande avstämningar

Vi kan hjälpa till med löpande avstämningar av din bokföring, eller med att skapa rutiner för avstämningarna och därigenom se till att du får en bra rapportering.

Fortnox

Om du vill göra delar av din bokföring själv eller göra allt men vill att vi kvalitetssäkrar och gör avstämningar kan vi enkelt hantera detta i Fortnox.

Speedledger

Vi har lång erfarenhet av att jobba med e-bokföring från Speedledger.

Ekonomichef att hyra

Har du behov av att tillfälligt hyra en ekonomichef? Orsakerna kan vara många såsom föräldraledighet, långtidssjukdom eller att täcka upp under en rekryteringsprocess.

Share