Rådgivningstjänster

Mazars Rådgivningstjänster är specialisttjänster inom Mazars med en kompetens som spänner över ett brett spektrum av områden. Vi verkar globalt och har nära förbindelser med våra internationella motsvarigheter.

Vi vet att det är viktigt att inte bara leverera en konsulttjänst som är tekniskt utmärkta men också en som passar dina behov som organisation. Vi sätter samman team som består erfarna affärsmän och sektorexperter samt tekniska experter. Mazars verkar internationellt och vi utnyttjar de bästa internationella kunskaper och kompetenser för att leverera våra tjänster.

Vår grundsyn är att arbeta i partnerskap med våra kunder. Enligt vår erfarenhet är det viktigt att vi arbetar så nära som möjligt med dig för att se till att dina övergripande syften och mål uppfylls. Vår inställning är att leverera lösningar som fokuserade, skräddarsydda och praktiska.

Ett exempel nedan är MQS – Mazars Quick Score – som ger dig en utmärkt utvärdering av din verksamhet.