IT-revision

IT-teknik bildar basen i den struktur där vi lägger affärskritiska system. Den underliggande teknikplattformen är förutsättningen för att systemen levererar som förväntat. En grundläggande kontrollkultur ser till att fokus finns på risker.

Mazars IT-revision kan erbjuda hjälp inom till exempel:

 • IT-Governance
  Utvärdera styrmodellers design eller effektivitet
 • Risk
  Riskanalyser i mindre eller större Workshops
 • Revision
  Generella IT-kontroller är till för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten i företagets system. Vi reviderar i både interna och externa uppdrag. Vi har erfarenhet från olika typer av regelverkskrav, exempelvis FFFS
 • Due Dilligence eller tredjepartsintyg
  Vi utvärderar IT-organisationer och IT-miljöer som en del i exempelvis förvärvsprocesser
 • Utredningar av befarade eller konstaterade oegentligheter
 • Registeranalyser
  Vi analyserar datamängder verktygsbaserat för att göra relevanta urval och effektiva analyser

Vill du veta mer?