Vårt team

Under våren 2015 växte det fram ett behov av att bedriva byråns hållbarhetsarbete mer aktivt och en hållbarhetsgrupp bildades. Hållbarhetsgruppen representerar byråns olika affärsområden och verksamhet på olika orter och består idag, utöver vår VD, Marianne Sandén Ljungberg, av följande medarbetare:

Martin Gustafsson - auktoriserad revisor i Lund, arbetar med granskning av hållbarhetsrapporter, bevakar lagar och regler för hållbarhetsredovisning i stora företag samt utveckling av affärsområdet.
 
Yvonne Jansson - auktoriserad redovisningskonsult i Stockholm, arbetar med utvecklingsfrågor för affärsområdet hållbarhetsredovisning, samt med framtagande och granskning av hållbarhetsrapporter.
     
Viktoria Wessman - revisor i Stockholm, arbetar i vår norra region med hållbarhetstjänster, däribland utformning och granskning av hållbarhetsrapporter. Vidare deltar hon i arbetet med att byråns interna hållbarhetsarbete.
 
Maria Lidborn - revisor i Malmö, arbetar i vår södra region med hållbarhetstjänster, däribland utformning och granskning av hållbarhetsrapporter. Vidare deltar hon i arbetet med att byråns interna hållbarhetsarbete.
     
     

Share