Vårt team

Under våren 2015 växte det fram ett behov av att bedriva byråns hållbarhetsarbete mer aktivt och en hållbarhetsgrupp bildades. Hållbarhetsgruppen representerar byråns olika affärsområden och verksamhet på olika orter och består idag, utöver vår VD, Marianne Sandén Ljungberg, av följande medarbetare:

   

Yvonne Jansson - auktoriserad redovisningskonsult i Stockholm, arbetar med utvecklingsfrågor för affärsområdet hållbarhetsredovisning, samt med framtagande och granskning av hållbarhetsrapporter.

     
   

Maria Lidborn - auktoriserad revisor i Malmö, arbetar i vår södra region med hållbarhetstjänster, däribland utformning och granskning av hållbarhetsrapporter. Vidare deltar hon i arbetet med att byråns interna hållbarhetsarbete.

     
     

Vill du veta mer?