Vårt hållbarhetsarbete

Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor under flera år, men under år 2015 formaliserade och strukturerade vi arbetet genom att bilda en intern hållbarhetsgrupp.

En av de första uppgifterna för gruppen var att inventera vilka hållbarhetsfrågor vi arbetade med ute på kontoren och sammanställa dessa i en rapport. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i PDF-filerna nedan.

Downloads

Share