Vårt hållbarhetsarbete

Här kan du läsa mer om hur vi på Mazars arbetar med hållbarhet.

Vi vill bedriva en hållbar verksamhet vilket innebär att identifiera både risker och möjlighet inom och utanför vårt företag.

Vi analyserar vilken positiv och negativ påverkan vår verksamhet har för våra medarbetare, delägare, kunder och andra intressenter som finns omkring oss och prioriterar sedan vilka hållbarhetsområden som vi ska fokusera på.
Denna process och utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete kan man läsa mer om i våra hållbarhetsrapporter nedan.

I rapporterna beskriver vi även hur vår verksamhet bidrar till att öka medvetenheten om hållbarhet hos våra kunder och leverantörer.

Det går också att läsa om  hur vi jobbar med att minska vår miljöpåverkan, hjälpa till att öka respekten för mänskliga rättigheter och att  ta ett större samhällsansvar.