Hållbarhetsredovisning

Hållbart företagande handlar om att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Vi kan hjälpa till med rådgivning och konsultationer i arbetet med hållbarhetsredovisning samt med granskning och upprättandet av hållbarhetsrapporter.

Ett företag är en del av samhället som både påverkar och påverkas av sin omgivning. Beroende på vilken typ av verksamhet ett företag bedriver kommer också olika intressenter och faktorer utkristalliseras som väsentliga att beakta och redovisa. Varje företag arbetar med dessa frågor utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner, och i sin egen takt.

En hållbarhetsredovisning omfattar ett företags strategier och hantering av risker för att ha en hållbar utveckling, med fokus på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Ansvarstagande och förnuftigt företagande blir ledstjärnor i motsats till jakt på snabba resultat och kortsiktig hantering av resurser.

En hållbarhetsrapport beskriver företagets förutsättningar, mål och resultat med sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapportering handlar inte om att vara bäst i klassen inom de olika hållbarhetsområdena, utan att på ett transparent sätt redogöra för hur de områden som anses kritiska för verksamheten har blivit hanterade av företagsledningen och vad utfallen är för det man mäter. 

Vårt hållbarhetsarbete

Här kan du läsa mer om hur vi på Mazars arbetar med hållbarhet.

Vi vill bedriva en hållbar verksamhet vilket innebär att identifiera både risker och möjlighet inom och utanför vårt företag.

Vårt team

Under våren 2015 växte det fram ett behov av att bedriva byråns hållbarhetsarbete mer aktivt och en hållbarhetsgrupp bildades. Hållbarhetsgruppen representerar byråns olika affärsområden och verksamhet på olika orter och består idag, utöver vår VD, Marianne Sandén Ljungberg, av följande medarbetare:

Hållbarhetsrapportering enligt nya krav i ÅRL

De nya lagkraven om obligatorisk hållbarhetsrapportering gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31/12 2016 och omfattar större företag. Detta innebär att för de flesta stora företag ska informationen lämnas första gången i bokslut för räkenskapsår 2017 men för att det ska finnas något att rapportera behöver man börja arbeta med detta så snart som möjligt.

Share