Corporate Finance

Våra specialister inom Corporate Finance hjälper dig med alla slags frågor relaterade till företagsförsäljningar och köp, värderingar och incitamentsprogram. Vi ger också råd när verksamheten inte presterar tillräckligt bra. Vi identifierar problemkällor och föreslår åtgärder för att stoppa kapitalutflödet och vända utvecklingen.

Våra kunder utgörs av såväl medelstora ägarledda företag som mindre noterade bolag eller noterade bolag med divisioner eller dotterbolag som är i ett förändringsskede.  Dessutom arbetar vi kontinuerligt med private equity-marknaden där vi erbjuder transaktionsrelaterade tjänster men också rådgivning kring skatte- och redovisningsfrågor, incitamentsprogram med mera.

Det gemensamma för våra kunder är att alla strävar efter att utvecklas till det bättre. Kanske vill man växa genom förvärv och vinna synergieffekter eller sälja för att verksamheten kan utvecklas bättre med nya ägare, helt eller delvis. Eller så måste man förbättra lönsamheten innan man kan vidareutveckla företaget. Våra specialister har lång erfarenhet av att ge råd i samband med förvärv, försäljningar, omstruktureringar och andra tillfällen som kräver olika typer av angreppssätt och värderingar.

Tillsammans med andra specialister hittar vi lösningar på de mest komplicerade problem du kan tänkas stöta på. Eftersom våra team redan från början har en internationell utblick har du tillgång till hela vår globala närvaro. Vi finns representerade i över 70 länder och sätter ihop ett team speciellt anpassat för dina ändamål.