Kapitaltillskott (emissioner)

När företag utvecklas och växer behövs ibland mer pengar tillföras bolaget. Det finns flera möjliga vägar för att öka kapitalet i bolaget. Du kan till exempel själv låna ut dina egna pengar till bolaget, eller göra en emission som antingen riktar sig till dig som person, eller till andra fysiska personer eller företag.
Vi hjälper dig att ta fram de handlingar du behöver, oavsett vilken väg du väljer för att skaffa nytt kapital till din rörelse.