Fusioner (samgåenden)

Om du har två-tre bolag, men bara behöver ett, kan det ibland vara mer lönsamt att fusionera, slå samman, bolagen. En fusion innebär att ett eller flera bolag går upp i ett annat bolag genom att samtliga tillgångar och skulder övertas av det övertagande bolaget. Detta är ett av sätten att minska antalet bolag och ändå ha kvar verksamheterna.
Ibland är det inte hela verksamheter som ska slås ihop och då kan andra tekniker vara bättre. Vi ger dig råd om vilken metod som är bäst just för din situation, och hjälper dig igenom processen.