Andra viktiga förändringar för bolaget

Ibland kan det behövas göras ändringar i ditt bolag som kräver registrering hos Bolagsverket för att vara giltiga. Ändringar av bolagets ledning (styrelse, firmateckning etc.) eller revisor är exempel som kräver registrering. Andra ändringar som kräver att bolagsordningen ändras såsom bolagets namn, säte, aktieslag, uppdelning (split) eller sammanläggning av aktier, hembuds-, förköps-, eller samtyckesklausuler är andra exempel som kräver registrering.

Vi hjälper dig att upprätta handlingarna och sköter kontakten med Bolagsverket. Då kan du lägga ner din tid och kraft på att driva ditt bolag.