Vår expertis

Mazars SET erbjuder ett komplett utbud av professionella tjänster inklusive revision, skatt, redovisning, finansiell rapportering/IFRS, Corporate Finance/företagsfinansiering och bolagsärenden för ett brett spektrum av kunder inom olika branscher.

Som en global och helt integrerad revisionsbyrå återfinns vi i 89 länder och kan förlita oss på kompetensen hos cirka 23 000 medarbetare.

Med vårt unika och integrerade tillvägagångssätt har vi den expertis och den erfarenhet som krävs för att hjälpa din organisation att utvecklas. Med hjälp av vår tekniska kompetens i kombination med ett personligt engagemang, levererar vi skräddarsydda lösningar. Det gör vi oavsett om du arbetar på ett börsnoterat bolag, ett stort eller medelstort onoterat företag eller är verksam inom den offentliga sektorn, är fåmansföretagare eller privatperson.