Våra värderingar och riktlinjer för vårt åtagande

Våra värderingar har varit avgörande i organisationen alltsedan den grundades. Vår gemensamma värdegrund styr det dagliga arbetet och respekteras och delas av alla partners och team i företaget. Dessa värden är vad som kännetecknar Mazars och som undertecknas av varje enskild partner.

Integritet

Etik och moral vägleder vårt arbete och hur vi hjälper våra kunder.
 

Ansvar

Vi behandlar våra kunders utmaningar som våra egna och vi bryr oss om hur vårt arbete kan påverka samhället.
 

Mångfald och respekt för individen

Vi tror på mångfald och respekt för individen i alla relationer mellan människor, bortom gränser och kulturella olikhter. Att vara lyhörd, ha förmågan att lyssna och att vara öppen ser vi som viktiga förutsättningar för att uppnå innovativa och bra lösningar.
 

Teknisk kvalitet

Teknisk kompetens är den grundläggande principen för vårt sätt att arbeta på alla nivåer i koncernen. Vårt ständiga sökande efter  högsta kvalitet och standard förbättrar inte bara kundnyttan, utan utvecklar vår affärsprocess och våra medarbetare. Det utgör också den bästa garantin för vårt oberoende.

Oberoende

Vi tänker självständigt och i vår roll som revisorer och rådgivare agerar vi alltid oberoende.

Kontinuitet

När medarbetare kommer och går eller när den äldre generationen lämnar över till en yngre, säkerställer vi att relationer, erfarenheter och kunskap lever kvar. Vi lär av det förflutna, men vi blickar alltid framåt.

Våra värderingar och riktlinjer i vårt åtagande

I riktlinjerna för vårt åtagande utgår vi från våra 6 kärnvärden, som speglar vår vision och vår kultur. Under 2011 förädlade och kompletterade vi våra grundvärderingar för att ytterligare tydliggöra vårt varumärke och beskriva vad som är unikt med oss, vår vision och vår övertygelse.

Vilka är vi?
Oberoende och självständiga individer som erbjuder professionell ekonomisk och social utveckling, lokalt och globalt.

Vem är vi till för?
Näringslivet i sin helhet: globala och större företag, noterade och onoterade bolag, små och medelstora företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Vilka är våra fördelar?
Som rådgivare och revisorer är vi pålitliga, flexibla och effektiva. Vårt sätt att arbeta bygger på en “state of the art“ kultur vilket leder till förbättrade resultat och skapar långsiktiga mervärden.

Hur särskiljer vi oss?
Vi erbjuder innovativa, skräddarsydda och globala lösningar till kunder, verksamma på en differentierad marknad, där små, medelstora och större företag har olika behov och förutsättningar.

Vad levererar vi?
Vårt sätt att arbeta bygger på avancerad metodik för revision och rådgivning. Det kombinerar vi med förmågan att rekonstruera och tänka utanför boxen och med en intuitiv känsla för personligt ansvarstagande och lyhördhet.

Hur är vi organiserade?
Vi är organiserade genom ett globalt integrerat partnerskap där människan står i centrum. Vi är transparenta och har medarbetare med multidisciplinär expertis och lång erfarenhet.

Vilka är våra grundprinciper?

  •  Entreprenörskap och laganda.
  •  Långsiktig vision och flexibilitet.
  •  Entusiasm och stabilitet.

Vad är vår drivkraft?
Passion för att bygga och lämna över stafettpinnen till kommande generationer.

Vad vi tror på?
En multipolär värld som bygger på mångfald  (kultur, intellekt och professionalitet).

Vad vi gillar?

  •  Sunt förnuft snarare än stereotypa modeller.
  •  Öppenhet snarare än utstakade vägar.

 Framsteg drivs av kollektiv intelligens