Året i korthet 2014-09-01 – 2015-08-31

Här kan du läsa en kortare version av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-2015. Vi belyser viktiga siffror och aspekter från årsredovisningen samt berättar om andra väsentliga händelser under året med både text och bilder.

Ladda ned "Året i korthet 2014-2015" som PDF nedan. 

Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet kan du göra det här .
Är du nyfiken på Mazars internationella årsredovisning för räkenskapsåret 2014-2015 finns den att läsa här .

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill veta mer!

Vill du veta mer?