Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar.

Året i korthet 2015-09-01 – 2016-08-31

Räkenskapsåret 2015/2016 kan kort sammanfattas med en ökad omsättning och ett ökat resultat vilket var de mål som både styrelse och ledning hade satt upp. För kommande år ser vi fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet, en tillväxt som ska ske både organiskt och via förvärv.

Året i korthet 2014-09-01 – 2015-08-31

Här kan du läsa en kortare version av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-2015. Vi belyser viktiga siffror och aspekter från årsredovisningen samt berättar om andra väsentliga händelser under året med både text och bilder.

The modern firm: visionärt, kunskapsintensivt, flexibelt och hållbart

Mazars' 2016 Yearbook, en del av gruppens årsredovisning för 2015-2016, är en resa genom områden som är av största betydelse för oss: ledarskap och entreprenörskap. Varje del kan läsas enskilt, men de är alla relaterade, på ett eller annat sätt, till konceptet The Modern Firm. Vi har valt fyra ledord för att illustrera konceptet: visionärt, kunskapsintensivt, flexibelt och hållbart. Vem du än är, följ med oss på den här resan, från Rotterdam till Shanghai, via Milano och Casablanca.

Bryta ny mark är titeln på Mazars internationella årsredovisning för 2013/2014

I Mazars internationella årsredovisning "Bryta ny mark" berättar vi historien om vår organisation som inte är rädd för att bryta ny mark. Vi är nyfikna och vågar pröva nya verktyg, vi lyssnar på andras åsikter och tar oss an nya marknader och utvecklar nya områden. Inom Mazars är vi övertygade om att nyckeln till att utveckla långsiktiga lösningar för framtida generationer ligger i att vara transparanta. Nyckeltal, strategier, intervjuer och fallstudier: allt du behöver veta om oss hittar du i 2013/2014 års upplaga av vår årsredovisning.

2012/2013 Årsredovisning "Bana ny väg tillsammans"

"Bana ny väg tillsammans" kännetecknar Mazars sätt att göra affärer. Vi anser att den kollektiva intelligensen är nyckeln till att utveckla långsiktiga lösningar som banar väg för en hållbar tillväxt. Nyckeltal, strategi, intervjuer, fallstudier: Allt du behöver veta finns i vår årsredovisning för 2012/2013.

Mazars koncernredovisning 2010-2011 enligt IFRS normer

Mazars har gett ut sin årsredovisning sedan 2004-2005. ”Kollektiv intelligens” är den sjunde årsredovisningen som ges ut. Mazars är idag det enda revisions- och rådgivningsföretaget som publicerar en årlig årsredovisning som innehåller koncernredovisning, som är granskad enligt IFRS normer.

Share