Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar.

Annual Report 2018-2019 - Mazars SET Revisionsbyrå AB

Årsredovisning 2018-2019
Our annual report for 2018-2019 (please note that the document is in Swedish).

Läs mer

Striking the balance: Mazars publishes its 2018-2019 Annual Report

Yearbook 1600 per 700.jpg
Looking to 2020, we see a bright future and many exciting prospects, but we know our stakeholders operate in testing times. That is why finding and maintaining the right balance resonates more than ever. With our 2019 Yearbook, we take the opportunity to reaffirm our commitment to accompanying our clients’ development, helping them navigate the complex environments in which they operate and grow in a sustainable way.

Läs mer

Årsredovisning 2017-2018 - Mazars SET Revisionsbyrå AB

Årsredovisning bild 2017-2018
Ta del av vår årsredovisning 2017-2018.

Läs mer

The modern firm: visionärt, kunskapsintensivt, flexibelt och hållbart

1086 per 202 Yearbook 2016.jpg
Mazars' 2016 Yearbook, en del av gruppens årsredovisning för 2015-2016, är en resa genom områden som är av största betydelse för oss: ledarskap och entreprenörskap. Varje del kan läsas enskilt, men de är alla relaterade, på ett eller annat sätt, till konceptet The Modern Firm. Vi har valt fyra ledord för att illustrera konceptet: visionärt, kunskapsintensivt, flexibelt och hållbart. Vem du än är, följ med oss på den här resan, från Rotterdam till Shanghai, via Milano och Casablanca.

Läs mer

Året i korthet 2015-09-01 – 2016-08-31

Året i korthet 2015-2016 1086x202
Räkenskapsåret 2015/2016 kan kort sammanfattas med en ökad omsättning och ett ökat resultat vilket var de mål som både styrelse och ledning hade satt upp. För kommande år ser vi fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet, en tillväxt som ska ske både organiskt och via förvärv.

Läs mer

Året i korthet 2014-09-01 – 2015-08-31

Year 2014-15 1086x202
Här kan du läsa en kortare version av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-2015. Vi belyser viktiga siffror och aspekter från årsredovisningen samt berättar om andra väsentliga händelser under året med både text och bilder.

Läs mer

”Creating Shared Value” – Mazars internationella årsredovisning 2014-2015

bandeau 1086-202.png
2014-2015 var ett speciellt år för Mazars, bland annat med en tillväxt på 15,9% och en rekordhög omsättning på 1,2 miljarder euro. Den unika modell som utgör det internationella och integrerade partnerskapet, och som gjort oss till en inflytelserik utmanare i branschen, firade dessutom 20 år.

Läs mer

Bryta ny mark är titeln på Mazars internationella årsredovisning för 2013/2014

AR 1314 1086 per 202.jpg
I Mazars internationella årsredovisning "Bryta ny mark" berättar vi historien om vår organisation som inte är rädd för att bryta ny mark. Vi är nyfikna och vågar pröva nya verktyg, vi lyssnar på andras åsikter och tar oss an nya marknader och utvecklar nya områden. Inom Mazars är vi övertygade om att nyckeln till att utveckla långsiktiga lösningar för framtida generationer ligger i att vara transparanta. Nyckeltal, strategier, intervjuer och fallstudier: allt du behöver veta om oss hittar du i 2013/2014 års upplaga av vår årsredovisning.

Läs mer