Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar.

Mazars publishes its global consolidated accounts: please find the latest version of our annual report (2009/2010)

Mazars introduces the sixth edition of its annual report. To date, Mazars is the only global audit and advisory group that publishes an annual report that includes accounts co-audited according to IFRS standards on a global level. The Group has performed this unique exercise since 2004.

Läs mer

Update of the 2009/2010 annual report following the annual Partners Conference in December 2010

Following the Group’s annual Partners Conference, which was held in Prague last December, Mazars is presenting an update to the sixth edition of its annual report.

Läs mer

Mazars koncernredovisning 2010-2011 enligt IFRS normer

Mazars har gett ut sin årsredovisning sedan 2004-2005. ”Kollektiv intelligens” är den sjunde årsredovisningen som ges ut. Mazars är idag det enda revisions- och rådgivningsföretaget som publicerar en årlig årsredovisning som innehåller koncernredovisning, som är granskad enligt IFRS normer.

Läs mer

"Att driva framsteg tillsammans" – är temat för vår internationella årsredovisning för 2011-2012

Annual report 2011 2012
För åttonde året i rad publicerar vi vår internationella årsredovisning. Vi har valt att öppet redovisa våra siffror enligt de krav på transparens som krävs av noterade bolag. Detta gör oss unika i vår bransch. Inom ramen för koncernens långsiktiga strategier presenterar vi också de viktigaste händelserna under året.

Läs mer

2012/2013 Årsredovisning "Bana ny väg tillsammans"

Mazars Annual Report 2012-2013 1086x202
"Bana ny väg tillsammans" kännetecknar Mazars sätt att göra affärer. Vi anser att den kollektiva intelligensen är nyckeln till att utveckla långsiktiga lösningar som banar väg för en hållbar tillväxt. Nyckeltal, strategi, intervjuer, fallstudier: Allt du behöver veta finns i vår årsredovisning för 2012/2013.

Läs mer