Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar.

Årsredovisning 2017-2018 - Mazars SET Revisionsbyrå AB

Framsida_ÅR1718_1600x500
Ta del av vår årsredovisning 2017-2018.

Läs mer

The modern firm: visionärt, kunskapsintensivt, flexibelt och hållbart

1086 per 202 Yearbook 2016.jpg
Mazars' 2016 Yearbook, en del av gruppens årsredovisning för 2015-2016, är en resa genom områden som är av största betydelse för oss: ledarskap och entreprenörskap. Varje del kan läsas enskilt, men de är alla relaterade, på ett eller annat sätt, till konceptet The Modern Firm. Vi har valt fyra ledord för att illustrera konceptet: visionärt, kunskapsintensivt, flexibelt och hållbart. Vem du än är, följ med oss på den här resan, från Rotterdam till Shanghai, via Milano och Casablanca.

Läs mer

Året i korthet 2015-09-01 – 2016-08-31

Året i korthet 2015-2016 1086x202
Räkenskapsåret 2015/2016 kan kort sammanfattas med en ökad omsättning och ett ökat resultat vilket var de mål som både styrelse och ledning hade satt upp. För kommande år ser vi fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet, en tillväxt som ska ske både organiskt och via förvärv.

Läs mer

Året i korthet 2014-09-01 – 2015-08-31

Year 2014-15 1086x202
Här kan du läsa en kortare version av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-2015. Vi belyser viktiga siffror och aspekter från årsredovisningen samt berättar om andra väsentliga händelser under året med både text och bilder.

Läs mer

”Creating Shared Value” – Mazars internationella årsredovisning 2014-2015

bandeau 1086-202.png
2014-2015 var ett speciellt år för Mazars, bland annat med en tillväxt på 15,9% och en rekordhög omsättning på 1,2 miljarder euro. Den unika modell som utgör det internationella och integrerade partnerskapet, och som gjort oss till en inflytelserik utmanare i branschen, firade dessutom 20 år.

Läs mer

Bryta ny mark är titeln på Mazars internationella årsredovisning för 2013/2014

AR 1314 1086 per 202.jpg
I Mazars internationella årsredovisning "Bryta ny mark" berättar vi historien om vår organisation som inte är rädd för att bryta ny mark. Vi är nyfikna och vågar pröva nya verktyg, vi lyssnar på andras åsikter och tar oss an nya marknader och utvecklar nya områden. Inom Mazars är vi övertygade om att nyckeln till att utveckla långsiktiga lösningar för framtida generationer ligger i att vara transparanta. Nyckeltal, strategier, intervjuer och fallstudier: allt du behöver veta om oss hittar du i 2013/2014 års upplaga av vår årsredovisning.

Läs mer

2012/2013 Årsredovisning "Bana ny väg tillsammans"

Mazars Annual Report 2012-2013 1086x202
"Bana ny väg tillsammans" kännetecknar Mazars sätt att göra affärer. Vi anser att den kollektiva intelligensen är nyckeln till att utveckla långsiktiga lösningar som banar väg för en hållbar tillväxt. Nyckeltal, strategi, intervjuer, fallstudier: Allt du behöver veta finns i vår årsredovisning för 2012/2013.

Läs mer

"Att driva framsteg tillsammans" – är temat för vår internationella årsredovisning för 2011-2012

Annual report 2011 2012
För åttonde året i rad publicerar vi vår internationella årsredovisning. Vi har valt att öppet redovisa våra siffror enligt de krav på transparens som krävs av noterade bolag. Detta gör oss unika i vår bransch. Inom ramen för koncernens långsiktiga strategier presenterar vi också de viktigaste händelserna under året.

Läs mer