Mazars Företagspris 2014

Mazars Företagspris uppmärksammar uthålliga företag. Årets pris gick till den kände krögaren Erik Lallerstedt.

Share