Rapport om mänskliga rättigheter i näringslivet

”Vägen från princip till praktik” är en global undersökning om de utmaningar som dagens företag har när det gäller att respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Undersökningen är genomförd av Economist Intelligence Unit (EIU) och är sponsrad av Mazars, multinationella företag, myndigheter, organisationer och advokatbyrån DLA Piper.

Undersökningen bygger på intervjuer med 853 företagsledare över hela världen och 9 djupintervjuer med oberoende experter (inklusive specialister från Harvard, Human Rights Watch, Institutet för Human Rights och ledande befattningshavare i stora företag som till exempel Coca-Cola, UBS och Anglo American).
 

Mänskliga rättigheter – nu en fråga för företag

83 procent håller med om att mänskliga rättigheter är en viktig fråga för företag.
44 procent anser att vd är den mest lämpade att ta en ledande roll i arbetet med mänskliga rättigheter följt av företagets CSR-ansvariga (34 %) och Human Resource (24 %).

 De tre viktigaste drivkrafterna i arbetat är:

  • Att ta ett samhällsansvar
  • Att varumärket inte skadas
  • Att kunna leva upp till de förväntningar som anställda och kommande medarbetare har på företaget

Närmare en tredjedel av de tillfrågade tror att kravet på en obligatorisk rapport om mänskliga rättigheter gör att man respekterar mänskliga rättigheter i verksamheten.

Men konkreta åtgärder släpar

  • Förvånansvärt många 17 procent, anser att mänskliga rättigheter inte är en fråga för företag.
  • Endast 21 procent uppger att de har en tydlig policy i sin affärsplan för hur de driver arbetet med mänskliga rättigheter.
  • En majoritet har ingen uttalad policy om mänskliga rättigheter.
  • De tre största hindren är brist på förståelse, brist på resurser och brist på utbildning.
  • 79 procent ser ingen tydlig affärsnytta med att ha en policy för mänskliga rättigheter när det gäller risker eller konkurrensfördelar.
  • Vi kan bara konstatera att storföretagen behöver mer tid för att ändra sin inställning. Det är ingen ursäkt för att inte göra någonting; Det är bara så verkligheten är, säger Jan Klawitter, ansvarig för samhällsrelationer på Anglo American.

Resan fortsätter

Skärningspunkten mellan att se affärsnytta och betydelsen av mänskliga rättigheter har ökat under det senaste decenniet. Företagsledare har i stort sett accepterat att företagen har en viktig roll inom detta område.

– Nu när vi har en gemensam grund för minimistandarder och processer, behöver FN s riktlinjer utvecklas på ett mer detaljerat sätt. Det är dags att tanke blir till handling. Det säger John Ruggie, FNs förre generalsekreterares särskilda representant för företag och mänskliga rättigheter.

Läs mer om rapporten på Collective Intelligence  så får du veta mer om rapporten och hur Mazars bidrar till att utveckla FNs vägledande principer till ett omfattande redovisningsramverk.