Mazars växer och stärker sin närvaro i Tyskland

Det tyska företaget Roever Broenner Susat (RBS) ansluter sig till Mazars internationella integrerade partnerskap. Som en del av Mazars globala tillväxtstrategi strävar vi ständigt efter att hitta nya samarbetspartners runt om i världen som delar våra värderingar och som har samma kunskap och spetskompetens som oss.

I Tyskland kommer denna strategiska sammanslagning att positionera Mazars som topp 10 i vår bransch. Det nya teamet består av 1 000 anställda, inklusive 68 partners, fördelade på 12 kontor runt om i landet. Mazars kunder i Tyskland kommer därmed att kunna dra nytta av heltäckande moderna tjänster inom revision, skatt, redovisning och outsourcing, finansiell rådgivning och juridik.

Mazars, som finns i 73 länder, har fördubblat sina intäkter under de senaste 10 åren och med hjälp av över 15 000 medarbetare runt om i världen är målet att under 2015 nå 1,2 miljarder €. Mazars i Tyskland kommer nu att stå för nästan 10 procent av koncernens totala verksamhet.

Christophe Regierer och Gregory Kunz, partners på Roever Broenner Susat, kommer att ingå i Mazars koncernledning.

Philippe Castagnac, Mazars koncernchef och styrelseordförande, understryker att:
 "Den europeiska revisionsreformen öppnar nya dörrar för Mazars. Genom samgåendet med Roever Broenner Susat stärker vi vår position i hjärtat av Europas starkaste ekonomi. Det är ett stort steg för oss i rätt riktning".

"Vi har en kultur som överensstämmer med Mazars vilket innebär att vi är oberoende och att våra tjänster är efterfrågade. Vi kompletterar varandra och sammanslagningen ger oss möjlighet att förse våra kunder med internationella tjänster som håller hög kvalitet", säger Gregor Kunz, Dr Christoph Regierer och Dr Jost Wiechmann på Roever Broenner Susat.

Fotnot
 Den europeiska revisionsreformen innebär att det kommer att bli krav på rotation av revisionsbyrå minst vart tionde år. Denna tidsgräns kan förlängas till omkring 20 år om det genomförs en ny upphandling efter tio år. De företag som har mer än en vald revisor (delad revision) kan använda samma byrå upp till 24 år.

För mer information, vänligen ladda ner pressmeddelandet nedan