Mazars studie om SME i Europa

Mazars har genomfört en studie i åtta länder i Europa, där bland annat Sverige ingår. Förvalta idag, men fokusera på att leda företaget in i framtiden.

Det är Mazars råd efter att ha identifierat vad som gör att vissa SME-företag (Small and medium sized enterprise) blir framgångsrika och sticker ut från mängden.

Läs rapporten  i sin helhet eller läs artikeln i senaste numret av Magazine Mazars där vi lyfter fram de viktigaste slutsatserna i studien.