Mazars hållbarhetsarbete 2015/2016

Hållbarhetsfrågan är idag något vi alla måste förhålla oss till, som individer, företag, del av ett samhälle och del av en global värld. På Mazars upplever vi ett ökat intresse från våra medarbetare, delägare, kunder och leverantörer för hur vi som företag kan bidra till en hållbar utveckling. Vi tar och vill ta ansvar för en hållbar utveckling, på flera plan. För att informera och belysa vårt interna hållbarhetsarbete har vi för räkenskapsåret 2015/2016 upprättat en hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapporten baseras på Global Reporting Initiative (GRI G4), nivå core, och ger förutom en sammanfattning av vårt hållbarhetsarbete även en bild av hur vi ska bedriva vårt framtida arbete med hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsrapporten är inte bestyrkt av tredje part. Målsättningen är att inom de närmsta åren upprätta en formell hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s riktlinjer G4, som även ska belysas av en oberoende revisor.

Här kan du ladda ner pdf-filen för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.