Mazars hållbarhetsarbete 2014-2015

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga i samhället. Hos våra medarbetare, delägare, kunder och leverantörer har vi upplevt ett ökat intresse för hur vi som företag kan bidra till en hållbar utveckling. För att informera och belysa vårt interna hållbarhetsarbete har vi för räkenskapsåret 2014/2015 upprättat en hållbarhetsredogörelse.

Hållbarhetsredogörelsen baseras på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4 och ger förutom en sammanfattning av vårt hållbarhetsarbete, även en bild av hur vi skall bedriva vårt framtida arbete med hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsredogörelsen är inte bestyrkt av tredje part. Målsättningen är att inom de närmsta åren upprätta en formell hållbarhetsrapport i enlighet med GRI:s riktlinjer G4 som ska bestyrkas av oberoende revisor.

Ladda ned PDF-filen nedan för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.