De senaste nyheterna

Här finns de senaste nyheterna från Mazars SET Revisionsbyrå.

Till Mazars kunder

Revision ger företag en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning. Det är därmed oerhört viktigt att vi revisorer som utför kvalitetssäkringen tillhandahåller hög kvalitet i vårt arbete.

Ringar på vattnet när högre utbildning möjliggörs

Mazars Sverige väljer att samarbeta långsiktigt med organisationen Help to Help, och bidrar därmed till ett prioriterat område för branschen – utbildning. Högre studier är en grundpelare för ett kunskapsintensivt revisionsbolag som Mazars och genom vårt partnerskap med Help to Help gör vi skillnad för studenter som annars inte skulle ha möjlighet att studera vidare.

Mazars hållbarhetsarbete 2015/2016

Hållbarhetsfrågan är idag något vi alla måste förhålla oss till, som individer, företag, del av ett samhälle och del av en global värld. På Mazars upplever vi ett ökat intresse från våra medarbetare, delägare, kunder och leverantörer för hur vi som företag kan bidra till en hållbar utveckling. Vi tar och vill ta ansvar för en hållbar utveckling, på flera plan. För att informera och belysa vårt interna hållbarhetsarbete har vi för räkenskapsåret 2015/2016 upprättat en hållbarhetsrapport.

Mazars hållbarhetsarbete 2014-2015

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga i samhället. Hos våra medarbetare, delägare, kunder och leverantörer har vi upplevt ett ökat intresse för hur vi som företag kan bidra till en hållbar utveckling. För att informera och belysa vårt interna hållbarhetsarbete har vi för räkenskapsåret 2014/2015 upprättat en hållbarhetsredogörelse.

Share