Mazars sammanslagning med Roever Broenner Susat

Vi på Mazars är glada över att berätta om vår stora strategiska sammanslagning med Roever Broenner Susat (RBS) i Tyskland. Sammanslagningen är en viktig del i arbetet för att vi ska bli en ännu större i en av Europas starkaste ekonomier. RBS är en av Tysklands ledande oberoende medelstora revisionsbyråer med cirka 730 anställda och med kontor i bland annat i Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Köln och München. Precis som Mazars erbjuder de tjänster inom revision, redovisning, skatt, Corporate Finance och konsulttjänster.

Share