Uttag inför årsskiftet – maximera din utdelning

Nu är det hög tid att se över företagets löneuttag för att maximera utdelningsmöjligheterna. Det här bör du tänka på för att inte missa något.

Reglerna för hur du som fåmansföretagare blir beskattad för utdelning och kapitalvinst från företaget regleras i de så kallade 3:12-reglerna. För den som vill planera för sin utdelning under kommande år finns det några viktiga saker att tänka på. Mot bakgrund av alla turer kring 3:12-reglerna kan det vara på sin plats med en uppdatering av gällande bestämmelser eftersom de inte är helt okomplicerade.

Enligt 3:12-reglerna fastställs ett gränsbelopp för hur mycket utdelning du kan ta ut till 20 procent skatt. För att räkna ut gränsbeloppet använder man antingen huvudregeln eller förenklingsregeln. 

Väljer du att använda huvudregeln så styrs gränsbeloppet av hur mycket lön som har betalats ut i bolaget under året före beskattningsåret. Den här regeln är alltså främst användbar om ditt bolag har nämnvärda löneutbetalningar. 

Eftersom de gamla reglerna fortfarande gäller är det 50 procent av den totala lönesumman som kan utgöra löneunderlag och som fördelas mellan ägarna i förhållande till hur mycket var och en äger i bolaget. Den som är ensam ägare får använda 100 procent av löneunderlaget, men är man fyra delägare som äger 25% vardera får man en fjärdedel var.

Om man inte har några nämnvärda löneuttag i sitt bolag kan man i stället välja att använda sig av förenklingsregeln. Då baseras gränsbeloppet på ett schablonbelopp som uppgår till 163 075 kronor för beskattningsåret 2017. Det innebär att för den som har en lönesumma som är ungefär 326 000 kronor eller högre kan det vara fördelaktigt att använda sig av huvudregeln.

För att få använda huvudregeln krävs att du som ägare har tagit ut en viss lön själv under året före beskattningsåret (minst 369 000 kronor plus fem procent av bolagets totala lönesumma).  

För att inte göra några misstag kring reglerna rekommenderas att du diskuterar frågan med din revisor eller skattekonsult.

Fakta:

3:12-reglerna är de bestämmelser som reglerar hur fåmansföretagare beskattas för utdelning och kapitalvinst från bolaget. Regelverket ger utrymme för att ta ut utdelning till 20 procent skatt. Det finns två sätt att räkna ut gränsbeloppet på, antingen genom huvudregeln eller förenklingsregeln.

Huvudregeln: Inom ramen för huvudregeln styrs gränsbeloppet av hur mycket lön som har betalats ut i bolaget under året före beskattningsåret, och det är 50 procent av den totala lönesumman som kan utgöra löneunderlag. Det krävs dock att du har tagit ut en viss lön från företaget (sex inkomstbasbelopp plus fem procent av företagets lönesumma året före beskattningsåret).

Förenklingsregeln: Inom ramen för förenklingsregeln baseras gränsbeloppet på ett schablonbelopp, som för beskattningsåret 2017 är 163 075 kronor. 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share