Uthyrning av vårdpersonal

Skatteverket publicerade den 25 oktober ett ställningstagande om moms vid uthyrning av vårdpersonal till följd av domen HFD 2018 ref. 41. För att en tjänst ska kvalificeras som momsbefriad måste säljaren tillhandahålla vården för egen räkning och under eget ansvar – i annat fall är det fråga om momspliktig uthyrningsverksamhet.

Domen och det efterföljande ställningstagandet förväntas få stor betydelse för företag inom vårdsektorn eftersom tidigare momsfria tjänster i många fall kommer att behöva momsbeläggas framöver. Personaluthyrning kan undantas moms trots att tjänsten i sig inte kvalificerar som en momsfri vårdtjänst, genom att ha nära anknytning till sjukvård eller tandvård. Tre krav måste vara uppfyllda för att så ska vara fallet:

  • Både säljare och köpare är vårdgivare som huvudsakligen (>75%) tillhandahåller sjukvård eller tandvård.
  • Tjänsten ska vara absolut nödvändig för att köparen ska kunna tillhandahålla sina momsfria sjukvårds- eller tandvårdstjänster.
  • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att säljaren ska vinna ytterligare intäkter i konkurrens med andra som måste betala moms på sina tjänster.

Enligt tillämpningsinformationen i ställningstagandet kommer Skatteverket inte att vidta några offensiva åtgärder med anledning av det ändrade synsättet i redovisningsperioder före den 1 juli 2019.

Redan nu är det dock hög tid för alla som berörs av denna förändring att undersöka sina möjligheter att omförhandla befintliga avtal eller strukturera om verksamheten så att den inte medför onödig momsbelastning.

Skatteverkets ställningstagande om uthyrning av vårdpersonal

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share