Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ

Riksdagen har nu beslutat att skattetillägg i vissa fall ska kunna tas ut av personer som lämnat en självrättelse.

Regeringen vill ändra på reglerna kring skattetillägg och självrättelser. I dagsläget får skattetillägg inte tas ut när en rättelse görs på eget initiativ efter att Skatteverket informerat om generella kontroller.

Riksdagen har antagit regeringens förslag om ändrade regler för uttag av skattetillägg. Syftet är att minska skattefusk och undanhållande av skatt. Bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2018.

De nya reglerna innebär att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg även vid vissa självrättelser. Skattetillägg ska kunna tas ut om:

  • Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll.
  • Rättelsen har koppling till den aktuella generella kontrollen.
  • Rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Läs: Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU18

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share