Regeringen backar om utflyttningsskatten

Efter massiv kritik tvekar nu regeringen om införandet av den omdiskuterade utflyttningsskatten. Även Skatteverket medger att förslaget har brister.

Skatteverket lämnade i höstas ett förslag till Finansdepartementet om införande av utflyttningsbeskattning. Skatten är tänkt att gälla personer som bott i Sverige minst fem av de senaste tio åren och tar med sig obeskattade vinster på kapitaltillgångar över 100 000 kr vid utflyttning från Sverige. Enligt förslaget ska en orealiserad nettovinst på kapitaltillgångar tas upp till beskattning i samband med utflyttning från Sverige. Syftet med förslaget uppges vara att täppa till ett hål i lagstiftningen och ha lika regler för alla oavsett om de utvandrar eller inte.

Utflyttningsskatt tillämpas redan i flera andra länder i Europa. I Sverige möttes förslaget av massiv kritik från flera olika håll. Även Skatteverket har medgett att förslaget har brister då myndigheten inte tittat på vilka konsekvenser förslaget får för småföretagare.

Efter den massiva kritiken meddelade regeringen i mitten av februari att konsekvenserna för näringslivet måste utredas ordentligt innan regeringen kan ta ställning till Skatteverkets förslag om en utflyttningsskatt.

Enligt Skatteverkets ursprungliga förslag skulle de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas på utflyttningar respektive benefika transaktioner från och med detta datum.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share