Rätt löneuttag för maximal utdelning från FÅAB

För att maximera utdelningsmöjligheterna under kommande år är det viktigt att tänka på att göra rätt löneuttag före årsskiftet 2018-12-31.

Reglerna för hur du som fåmansföretagare blir beskattad för utdelning och kapitalvinst från aktiebolaget regleras i de så kallade 3:12-reglerna. För den som vill planera för sin utdelning under kommande år finns det några viktiga saker att tänka på.

Förutsatt att dina andelar är kvalificerade fastställs ett gränsbelopp för hur mycket aktieutdelning du kan dela ut till 20 procent skatt. För att räkna ut gränsbeloppet använder man antingen huvudregeln eller förenklingsregeln. Väljer du att använda huvudregeln så styrs gränsbeloppet av hur mycket lön som har betalats ut i bolaget under kalenderåret före beskattningsåret. Den här regeln är alltså främst användbar om ditt bolag har nämnvärda lönekostnader. Den som har en lönesumma som är ungefär 395 000 kronor eller högre använder sig med fördel av huvudregeln.

För att få använda huvudregeln krävs att du som ägare har tagit ut en viss lön själv under kalenderåret före beskattningsåret (antingen minst 375 000 kronor plus fem procent av bolagets totala lönesumma – eller 600 000 kr). Eftersom de äldre reglerna fortfarande gäller är det 50 procent av den totala lönesumman som kan utgöra löneunderlag och som fördelas mellan ägarna i förhållande till hur mycket var och en äger i bolaget. Den som är ensam ägare får använda 100 procent av löneunderlaget, men är man fyra delägare som äger 25% vardera får man en fjärdedel var.

Om man inte har några nämnvärda lönekostnader i sitt bolag och inte uppfyller lönekravet kan man i stället välja att använda sig av förenklingsregeln. Då baseras gränsbeloppet på ett schablonbelopp som uppgår till 171 875 kronor för beskattningsåret 2019. Har man flera bolag får förenklingsregeln användas för ett av dem.

Ett sätt att höja den kontanta ersättningen från bolaget är att byta ut en förmån mot kontant lön, s k omvänd löneväxling. Detta kan göras genom att betala för förmånen med beskattade pengar.

För att inte göra några misstag kring reglerna rekommenderas att du diskuterar frågan med revisor eller skattekonsult hos oss.

Fakta:

3:12-reglerna är de bestämmelser som reglerar hur fåmansföretagare beskattas för utdelning och kapitalvinst från bolaget. Regelverket ger utrymme för att ta ut utdelning till 20 procent skatt. Det finns två sätt att räkna ut gränsbeloppet på, antingen genom huvudregeln eller förenklingsregeln.

Huvudregeln: Inom ramen för huvudregeln styrs gränsbeloppet av hur mycket lön som har betalats ut i bolaget under kalenderåret före beskattningsåret, och det är 50 procent av den totala lönesumman som kan utgöra löneunderlag. Det krävs dock att du har tagit ut en viss lön från företaget (minst sex inkomstbasbelopp plus fem procent av företagets lönesumma kalenderåret före beskattningsåret).

Förenklingsregeln: Inom ramen för förenklingsregeln baseras gränsbeloppet på ett schablonbelopp, som för beskattningsåret 2019 är 171 875 kronor. 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share