Pensionsförsäkringar ansågs ej vara tjänstepension

En anställd har själv betalat in premier för pensionsförsäkringar och kompenserats ekonomiskt för detta av den tyska arbetsgivaren. Kammarrätten anser att detta inte innebär att arbetsgivaren åtagit sig betalningsansvaret eller att pensionsförsäkringarna har samband med hans tjänst. Pensionsförsäkringarna är därför istället att anse som privata pensionsförsäkringar och därför skattepliktiga enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) .

Mannen i fråga är bosatt utomlands och har fått utbetalningar från Länsförsäkringar och Swedbank, vilka han yrkar ska likställas med utbetalningar från tjänstepensionsförsäkringar. Den tyska arbetsgivaren hade åtagit sig att kompensera mannen för dennes inbetalning av premierna. Kammarrätten ansåg dock inte att detta innebär att arbetsgivaren åtagit sig att betala samtliga premier för pensionsförsäkringarna eller att dessa har samband med mannens tjänst.

Pensionsförsäkringarna ansågs därmed inte vara tjänstepensionsförsäkringar utan privata pensionsförsäkringar för vilka mannen är skattskyldig enligt SINK. 

KRG Mål nr 4287–18

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share