Nya skatteregler för sjukvårdsförsäkringar

Nya skatteregler innebär att en sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren betalar ska förmånsbeskattas hos den anställde. Så här ska du beräkna förmånen för dina anställda.

Riksdagen röstade i maj ja till ett förslag från regeringen som innebär att en sjukvårdsförsäkring som den anställdes arbetsgivare betalar inte längre kommer att vara skattefri. Från och med den 1 juli 2018 ska anställda förmånsbeskattas för premien för sjukvårdsförsäkringen. De nya reglerna innebär i korthet att förmånen av en sjukvårdsförsäkring kommer att jämställas med lön och därmed också beskattas på samma sätt.

Förmånen ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för sjukvårdsförsäkringen. Om den anställde själv betalar en del av sjukvårdsförsäkringen ska den summan dras av när värdet för förmånen beräknas.

I lagrådsremissen Slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård finns ett exempel som visar hur de nya reglerna kan komma att påverka. Den som har en privat sjukvårdsförsäkring med en årspremie på 5 200 kronor och får hela kostnaden betald av sin arbetsgivare kommer att få en ökad beskattningsbar förvärvsinkomst med 5 200 kronor. Hur den beskattningsbara förvärvsinkomsten påverkas beror på hur stor den är och på grundavdraget.

”Med 5 200 kronor i ökad beskattningsbar inkomst ökar individens skatt med 1 560 kronor per år vid 30 procent marginalskatt och med 2 600 kronor vid 50 procent marginalskatt. Individens disponibla inkomst minskar i motsvarande grad.” står det i lagrådsremissen.

För inkomstår 2018 gäller följande: för första halvåret gäller samma regler som för 2017, dvs att om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd är det en skattefri förmån. Arbetsgivaren får inte göra avdrag för utgiften.

För andra halvåret gäller de nya reglerna:

  • Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd är det en skattepliktig förmån.
  • Om arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring för en anställd utgör detta en skattepliktig förmån.
  • Arbetsgivaren har rätt att dra av utgifterna.

De nya reglerna gäller för förmåner som tillhandahållits efter den 30 juni 2018.

Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands är fortsatt skattefri. Inte heller påverkas förmåner gällande företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering.

Läs mer: Skatteverket – om förmåner för hälso- och sjukvård

Läs mer: Slopad förmån för förmån av hälso- och sjukvård, Skatteutskottets betänkande 2017/18 SkU20

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share