Ny beräkning av skattetillägg föreslås

Regeringen vill ändra reglerna om beräkning av skattetillägg och ett förslag är nu ute på remiss.

Reglerna för skattetillägg har utretts sedan 2016 och i SOU 2017:94 föreslår regeringen en ändring av de nuvarande reglerna. Utredaren har konstaterat att skattetillägget har haft en allmänpreventiv effekt, men konstaterade samtidigt att systemet har haft brister eftersom skattetillägget inte sällan varit komplext att beräkna.

Nu vill regeringen förändra reglerna så att den allmänpreventiva effekten förstärks och sanktionssystemet blir mer legitimt och rättvist.

Den största förändringen i förslaget berör hur skattetillägget ska beräknas vid inkomstbeskattningen. Regeringen vill att vid påförande av skattetillägg ska underlaget för skattetillägg utgöras av det undandragna inkomstbeloppet och inte som tidigare av skattebeloppet.

Utredningen föreslår att skattetillägget vid inkomstbeskattningen ska uppgå till 15 procent av inkomstbeloppet. Vid upprepade förseelser eller höga belopp ska ett förhöjt skattetillägg på ytterligare tio procent tillkomma.

Ett högt belopp vid inkomstbeskattningen anses vara ett undanhållet inkomstbelopp om 20 prisbasbelopp (vid 2017 års nivå motsvarar detta 896 000 kronor). Med upprepade förseelser menas att man har lämnat samma oriktiga uppgift mer än en gång inom en femårsperiod.

Förslaget innebär att skattetilläggets storlek inte längre kommer att variera beroende på vilket inkomstslag det gäller eller om skattetillägget avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon.
När det gäller andra skatter och avgifter innebär förslaget inte så stora ändringar. Där är det fortfarande skatte- och avgiftsbeloppet som utgör underlag och skattetillägget ska uppgå till 20 procent av den undandragna skatten. Handlar det om ett högt belopp (i detta fall tio prisbasbelopp – motsvarande 448 000 kronor enligt 2017 års nivå) blir det tillkommande skattetillägget sju procent.

För skönstaxeringar ska skattetillägg påföras på ett underlag av den skönsmässigt uppskattade inkomsten vid inkomsttaxering med 25 procent och för andra skatter och avgifter med 27 procent av den undanhållna skatten eller avgiften.
Utredningens förslag har skickats ut på remiss med sista svarsdag den 9 mars 2018 och föreslås träda i kraft den 1 april 2019.​

SOU 2017:94

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share