Missa inte kontrolluppgifterna

Senast den 31 januari 2018 ska kontrolluppgifter för inkomståret 2017 ha kommit in till Skatteverket.

Du som arbetsgivare är skyldig att varje år lämna kontrolluppgifter om dina anställda till Skatteverket. Uppgifterna avser bland annat lön och avdrag för preliminär skatt. Kontrolluppgifterna ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det kalenderår de avser.

Inlämning av kontrolluppgifter kan ske genom användning av Skatteverkets tjänst ”Lämna kontrolluppgifter” där det går att föra över filer med kontrolluppgifter från företagets bokförings-, redovisnings- eller löneprogram. Rör det sig bara om en mindre mängd data går de också att lämna direkt i e-tjänsten.

Om du har lämnat en kontrolluppgift och det visar sig att något är felaktigt är det möjligt att ändra eller rätta uppgifterna. Då krävs det att du tar bort den gamla uppgiften och sedan skickar in en helt ny kontrolluppgift. Uppgiften ska innehålla:

  • Specifikationsnummer
  • Inkomstår
  • Kontrolluppgiftstyp
  • Uppgiftslämnarens organisationsnummer
  • Den kontrolluppgiften avser

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share