Kom ihåg 26 februari - 26 mars

Kom ihåg! – här hittar du viktiga datum som är bra att ha koll på i din verksamhet.

26 februari

 • EU-försäljning för januari (vid månadssammanställning elektroniskt).
 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kr).
  – Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för januari, betalning.
  – Moms för januari, deklaration och betalning.
 • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, EU-handel bedrivs).
  – Moms för räkenskapsår som slutar 31 december 2017, betalning och momsdeklaration.
 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms.
  – Moms för räkenskapsår som slutar 31 december 2017, betalning och momsdeklaration.

28 februari

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 juli 2017).

1 mars

 • Sista dag att deklarera på papper för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 31 juli eller 31 augusti 2017.

5 mars

 • Sista dag att lämna in deklaration för särskild fastighetstaxering 2018 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

12 mars

 • Betalning av ”kvarskatt” när slutskattebesked erhållits i december 2017.
 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).
  – Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för februari, betalning.
  – Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för februari, betalning.
 • Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor).
  – Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för februari, betalning.
  – Avdragen skatt och avgifter för februari, deklaration och betalning.
  – Moms för januari, deklaration och betalning.
 • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, pappersredovisning).
  – Moms för räkenskapsår som slutar 31 juli och 31 augusti 2017, betalning och deklaration.

20 mars

 • EU-försäljning för februari (vid månadssammanställning på papper).

26 mars

 • EU-försäljning för februari (vid månadssammanställning elektroniskt).
 • Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).
  – Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för februari, deklaration.
  – Moms för februari, deklaration och betalning.
 • Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs).
  – Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari 2018, betalning och momsdeklaration.
 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms.
  – Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari 2018, betalning och momsdeklaration.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share