Karensdag blir karensavdrag

Från och med den 1 januari 2019 ersätts karensdagen av ett karensavdrag.

Regeringen föreslog tidigare i år att karensdagen ska ersättas med ett karensavdrag. Förslaget syftar till att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Nu har riksdagen antagit regeringens förslag. Detta innebär att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ändras från och med den 1 januari 2019. Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt och kommer att uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklönen. Framför allt kommer detta att spela roll för dem som jobbar långa arbetspass vissa dagar men har kortare arbetstid andra dagar. Med det nya systemet blir avdraget lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning. Regeländringen gäller inte egenföretagare som enbart har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning.

Läs mer: Karensavdrag en mer rättvis självrisk 2017/18:SfU24

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share