Ingen skattesmäll för bostadsrätter

Om man köper till en garageplats eller vind till sin bostadsrätt anser Skatteverket att en avyttring som föranleder kapitalvinstbeskattning ska anses föreligga. Skatterättsnämnden håller inte med.

Många bostadsrättsägare blev fundersamma i våras när Skatteverket presenterade ny rättslig vägledning om vad som gäller när bostadsrätten förändras. Skatteverket anser att förändringar i form av en tillköpt garageplats eller vindsyta räknas som sådana väsentliga förändringar av bostadsrätten att lägenheten skulle räknas som såld och ägaren betala kapitalvinstskatt på värdeökningen.

Mot bakgrund av Skatteverkets nya praxis har nu två fall prövats i Skatterättsnämnden. Den ena frågan rörde en bostadsrätt som omfattade två plan med en totalyta på 118 kvadratmeter och ett intilliggande vindsförråd om sju kvadratmeter. Bostadsrättsägarna hade för avsikt att slå samman förrådet och lägenheten och på så sätt öka boytan.

Det andra fallet rörde en bostadsrättsägare som tidigare hyrt garageplats genom bostadsrättsföreningen. I samband med en föreningsstämma beslutades att garageplatserna i stället för att hyras ut skulle upplåtas till föreningens medlemmar. 

Inte i något av fallen anser Skatterättsnämnden att det rör sig om en sådan formförändring som ska anses utgöra en skatterättslig avyttring. Det är därför inte aktuellt med någon kapitalvinstbeskattning. Om Skatteverket eller någon av parterna överklagar beskedet från Skatterättsnämnden kommer frågan att prövas i Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämndens beslut den 3 oktober 2017, dnr 46-17/D och 6-17/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share