Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att även dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget. Dessa motionsformer kräver bl a dyrare utrustning för att utövas och har därför inte ansetts utgöra enklare form av motion.

Nu har frågan prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen fann att det inte finns hinder mot att ett friskvårdsbidrag på 4 000 kronor används för golfspel på pay and play-bana eller för att träna golfslag på en driving range. När frågan tidigare prövades i Skatterättsnämnden beslutade nämnden att friskvårdsbidraget är att anse som en skattefri förmån. Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen som nu går på Skatterättsnämndens linje. Ett av fem justitieråd var skiljaktigt och menade att reglerna om skattefrihet för förmåner i form av enklare motion bör tolkas restriktivt.

Skatteverket har i ett pressmeddelande den 15 januari 2018 uttalat att så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av mindre värde (upp till 5 000 kr) ska det betraktas som en skattefri personalvårdsförmån. Det här innebär t ex att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidraget till detta.

Högsta förvaltningsrättens dom den 12 januari 2018, mål nr 4301-17

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share