Det här granskar Skatteverket 2018

Några av de områden som Skatteverket kommer att kontrollera särskilt noga under 2018 är svartarbete och handel med kryptovalutor.

Handlar du eller ditt företag med bitcoin eller andra kryptovalutor? I så fall kan du räkna med att bli extra granskad av Skatteverket. Varje år väljer Skatteverket ut några områden som myndigheten sedan prioriterar i sina kontroller. I år är ett av dessa områden den digitala ekonomin, en företeelse som växer snabbt i samhället.

Viktigt att tänka på är att inkomster från den digitala ekonomin är skattepliktiga som alla andra inkomster, men eftersom det inte kommer in några kontrolluppgifter till Skatteverket finns inkomsterna inte förtryckta på deklarationsblanketten. Ansvaret för att ta upp och redovisa inkomsterna i deklarationen ligger därför helt på den enskilde.

När det gäller den nya digitala ekonomin betonar Skatteverket att det finns risker som gör att man väljer att kontrollera företeelserna extra noga. Det kan handla om oavsiktliga fel på grund av att man är osäker på hur man ska redovisa men även förekomma medvetet fusk.

Skatteverket har fastnat för några områden inom den digitala ekonomin. Det gäller t ex handel med varor och tjänster som sker direkt eller via plattformar. Här kan nämnas uthyrning av lägenheter via tjänster som Airbnb. Vinster från spel och handel med kryptovalutor är ytterligare två områden.

Skatteverket kommer dessutom att lägga extra energi på kontroll av svartarbete, då myndigheten konstaterar att problem som skattefusk, osund konkurrens och social dumpning kan kopplas till svartarbete. Den 1 juli i år införs krav på personalliggare i fler branscher som ett led i att förbättra Skatteverkets kontrollmöjligheter.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share