Dags att deklarera!

Snart är det dags att deklarera. Bästa tipset för att undvika deklarationsångest är att ha ordning på bokföringen och vara ute i god tid.

Inför årets deklaration finns bland annat tre nyheter som kan vara bra att ha koll på:

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General data protection regulation) kommer att påverka många företag det här året. Det handlar bland annat om att hålla reda på sina register, på vilket sätt man får skicka ut lönespecifikationer och vilka uppgifter som man får lagra i sina system.

Arbetsgivardeklarationen kommer att lämnas på individnivå från och med den 1 juli 2018 i företag som har personalliggare eller fler än 15 anställda vid denna tidpunkt. Det innebär att dessa företag inte ska lämna kontrolluppgifter på årsbasis utan istället varje månad. För övriga företag införs dessa regler först den 1 januari 2019.

Trängselskatten är en förmån från och med januari 2018. Detta kan ställa till det administrativt för företagen när de ska hålla koll på skillnaden mellan tjänsteresor och privatresor. Diskutera frågan med din revisor eller redovisningskonsult för att undvika fel.

Tänk på att

  • Vid tveksamhet om hur något ska deklareras rekommenderar vi att en extra bilaga bifogas till deklarationen där du beskriver frågeställningen och hur du har resonerat. Detta innebär att du lämnat ett så kallat öppet yrkande och Skatteverket kan då inte påföra skattetillägg.
  • Se över ditt pensionsskydd. Ofta finns möjlighet att ”köpa ikapp” vilket innebär att högre premier än huvudregeln på 35 procent kan vara avdragsgilla.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share