Cykelförmån – Ett miljövänligare alternativ

Att uppmuntra sina anställda att motionera mer kan i det långa loppet ge positiva effekter som minskad sjukfrånvaro och piggare personal. Ett sätt att agera proaktivt och miljövänligt är därför att erbjuda sina anställda tjänstecykel.

Arbetsgivaren äger, hyr eller leasar cykeln och den anställda förmånsbeskattas för privat nyttjande av cykeln. Cykelns förmånsvärde beräknas på en uppskattad årlig värdeminskning baserad på beräknad livslängd och kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad. Kapitalkostnaden beräknas till marknadsvärdet för en ny cykel (inköpspris) multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret plus en procentenhet. För en elcykel bör beräkningen av förmånsvärdet göras på samma sätt förutom att den beräknade värdeminskningen även bör inkludera batteriet. Det finns för närvarande ingen fastställd schablon för cykelförmån (jfr bilförmån) utan arbetsgivaren måste anpassa beräkningen efter de egna förhållandena.

Läs mer om cykelförmån på skatteverket.se 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share