Årsredovisningen snart digital

Om ungefär en månad öppnar Bolagsverket en tjänst för digital inlämning av årsredovisning. Så här kommer processen att gå till.

I juli 2016 fick Bolagsverket uppdraget att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisning. Inledningsvis kommer tjänsten att vara anpassad för mindre aktiebolag, som använder K2-regelverket. Tjänsten tas i drift den 26 mars.

Det format som kommer att användas är iXBRL. Formatet är flexibelt och gör det möjligt att lägga till information, exempelvis logotyper, samtidigt som innehållet är taggad data och möjliggör en effektiv återanvändning av informationen i årsredovisningen.

Inledningsvis kommer tjänsten att vara anpassad för mindre aktiebolag, som använder K2-regelverket. Men i framtiden kommer tjänsten även omfatta andra regelverk, nästa på tur är K3-bolag utan koncernredovisning.

Så kommer den digitala processen att fungera:

  1. Aktiebolaget upprättar årsredovisningen och styrelse samt verkställande direktör skriver under originalet. Även revisor skriver under revisionsberättelsen när det krävs.
  2. Avskrifter av årsredovisning och revisionsberättelse skickas tillsammans och samtidigt in till Bolagsverket via en maskin-till-maskin-lösning. Programvara utvecklad av programvaruleverantör används för att kommunicera med Bolagsverkets tjänst för att ta emot årsredovisning. Formatet som används är iXBRL.
  3. Styrelseledamot eller verkställande direktör får länk från sin redovisningskonsult om att logga in med e-legitimation på tjänst för att granska och skriva under fastställelseintyget.

Innan fastställelseintyget är underskrivet av styrelseledamot eller vd lagras årsredovisningen digitalt i ett så kallat eget utrymme hos Bolagsverket. Eget utrymme innebär att handlingen finns på ett temporärt utrymme som Bolagsverket tillhandahåller för annans räkning. Bolagsverket får inte titta i handlingen och den är i det läget inte inkommen till myndigheten.

Handlingen inkommer till Bolagsverket i samma ögonblick som signeringen sker och ingivaren och redovisningskonsulten får omedelbart en kvittens på att Bolagsverket har mottagit handlingen. 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share