Mazars nyhetsbrev

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

Cykelförmån – Ett miljövänligare alternativ

Att uppmuntra sina anställda att motionera mer kan i det långa loppet ge positiva effekter som minskad sjukfrånvaro och piggare personal. Ett sätt att agera proaktivt och miljövänligt är därför att erbjuda sina anställda tjänstecykel.

Momsavdrag vid försäljning av dotterbolagsaktier

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen öppnar nya möjligheter att göra avdrag för moms på kostnader ett moderbolag har vid försäljning av dotterbolag. Skatteverket har i ett ställningstagande dock en mer restriktiv syn på möjligheten att göra momsavdrag.

Share