Mazars nyhetsbrev

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

Ingen skattesmäll för bostadsrätter

Om man köper till en garageplats eller vind till sin bostadsrätt anser Skatteverket att en avyttring som föranleder kapitalvinstbeskattning ska anses föreligga. Skatterättsnämnden håller inte med.

Oenighet om kapitalförlust

Enligt kammarrätten uppkommer en avdragsgill kapitalförlust när redan preskriberade premieobligationer säljs. Skatteverket har överklagat domen och ansökt om prövningstillstånd.

Julgåvor – det här får du dra avv

Även i år kommer tomten med mer eller mindre eftertraktade klappar. Vilka avdrag får du göra för julgåvor och julfester och var går gränsen för din generositet i juletider?

Share