Mazars nyhetsbrev

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

EU-dom påverkar ej praxis vid uthyrning

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att svensk praxis gäller avseende mervärdesskatt på uthyrning av enskilda bostäder i ett vårdboende. Skattskyldigheten omfattar inte själva boendet utan bara de gemensamma utrymmena.

Krav på rapportering av betalningstider

Långa betalningstider inom näringslivet leder till försämrad likviditet för leverantörerna. Nu vill näringsdepartementet komma till rätta med problemet med ökande betalningstider och föreslår att krav på rapportering införs.

Share