Mazars nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev är ute nu!

Ta del av aktuella ämnen, intressanta frågeställningar och de senaste nyheterna inom skatteområdet - information du som företagare har nytta av i din vardag.

Trevlig läsning!

Vill du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och få nyheterna direkt i din inkorg? Skicka ett mail till info@mazars.se   

Deklaration 2019 – att tänka på!

Deklaration 2019
I denna artikel tar vi upp ett axplock av viktiga frågor för fysiska personer att tänka på vid upprättande av årets deklaration.

Läs mer

Är ni redo för en hård Brexit?

Brexit
Storbritannien kan komma att lämna EU redan den 29 mars och det är ännu oklart huruvida det blir en hård Brexit eller om det kommer finnas övergångsbestämmelser på plats vid utträdet. Vi råder därför företag att med hängslen och livrem förbereda sig för ett worst-case scenario.

Läs mer

Moms på garanti till köpare av fastighet

Nycklar
Skatterättsnämnden anser att en garanti att köpa en fastighet, till en viss procent av den köpeskilling som köparen betalade för fastigheten, utgör omsättning av tjänst som inte omfattas av något undantag från skatteplikt.

Läs mer

Nya regler vid generationsskiften i fåmansföretag

Generationsskifte
I propositionen 2018/19:54 föreslås nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Föreslagna regler innebär goda nyheter för familjer som planerar att genomföra ett generationsskifte då reglerna skapar möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta ett företag inom familjen på ett skattemässigt mer gynnsamt sätt än tidigare.

Läs mer

El och vatten – en från skatteplikt undantagen upplåtelse av bostad

El o vatten
Tillhandahållande av el och vatten, som är föremål för individuell mätning och debitering, har inte ansetts utgöra ett fristående tillhandahållande när det sker till boende i hyreshus och bostadsrätter och de boende inte själva haft möjlighet att välja tjänsteleverantör. Tillhandahållandet anses därför utgöra en från skatteplikt undantagen upplåtelse av bostad, vilket går emot Skatteverkets ställningstagande från den 9 februari 2018, i vilket Skatteverket anser att debitering av el/vatten utifrån faktisk förbrukning är en separatskattepliktig transaktion.

Läs mer

Månadens case

Domstol
EU-domstolen anser att en femdagarskurs i redovisning ska beläggas med moms i det land där kursen hålls.

Läs mer