Mazars nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev är ute nu!

Ta del av aktuella ämnen, intressanta frågeställningar och de senaste nyheterna inom skatteområdet - information du som företagare har nytta av i din vardag.

Trevlig läsning!

Vill du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och få nyheterna direkt i din inkorg? Skicka ett mail till marknad@mazars.se   

Klargörande om moms vid uthyrning av företagsbostäder

Nyhetsbrev oktober -19, nyhet 1
Uthyrning av möblerade lägenheter kan antingen bedömas som momsfri upplåtelse av bostad eller momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse. HFD har nu kommit med ett avgörande i frågan om gränserna mellan dessa två upplåtelseformer.

Läs mer

Aktiegåvor var skattefria

Nyhetsbrev oktober -19, nyhet 2
Gåvor i form av aktier till två personer som är verksamma i aktiebolaget från kusiner och en syster har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som skattefria förvärv.

Läs mer

Ej väsentlig anknytning pga dyr fritidsbostad

Nyhetsbrev oktober -19, nyhet 3
En svensk medborgare som är utflyttad från Sverige sedan 2016 avser att köpa en fritidsfastighet i Sverige. Fastighetens höga standard har inte ansetts påverka bedömningen av om han får väsentlig anknytning hit.

Läs mer

Månadens case

Nyhetsbrev sept -19, nyhet 3
Utomståenderegeln har inte ansetts vara tillämplig trots att utomstående ägare har ägt andelar i ett bolag i betydande omfattning och samtidigt haft rätt till en betydande del av utdelningen. Det har Kammarrätten (KR) slagit fast i en dom där de anser att intäktsfördelningen enligt aktieägaravtalet stred mot syftet med de s.k. 3:12-reglerna och att det av den anledningen fanns särskilda skäl till att inte tillämpa utomståenderegeln.

Läs mer

Skärpta krav på företag som har EU-handel

Nyhetsbrev oktober -19, nyhet 4
Som en följd av EU-kommissionens arbete med en översyn av mervärdesskattesystemet inom EU har regeringen föreslagit ändringar i mervärdesskattelagen avseende gränsöverskridande EU-handel. En av de föreslagna förändringarna innebär skärpta krav för att säljare ska kunna sälja varor utan moms till köpare i annat EU-land. Ändringen är föreslagen att gälla från den 1 januari 2020.

Läs mer

Andelar i oäkta bostadsrättsförening är lagertillgångar

Nyhetsbrev oktober -19, nyhet 5
Tidigare praxis kring hur kapitalvinster från avyttringar av andelar i en oäkta bostadsrättsförening ska beskattas hos andelsägaren har spretat åt olika håll. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gör nu bedömningen att en bostadsrätt främst är en nyttjanderätt och inte ett värdepapper. Detta innebär för målet i fråga att ett bolags andelar i en oäkta bostadsrättsförening utgör lagertillgångar.

Läs mer