Intervju med Katarina Ljungqvist

Vi får aldrig ge avkall på kvaliteten i vårt arbete för kvalitet och förtroende går hand i hand, säger Katarina Ljungqvist i senaste numret av Balans.