IT-revision växer när riskerna ökar

Med teknikutvecklingen följer nya risker, en IT-revisor är expert på att förutse dem.