Kurser och seminarier

Under året genomför vi ett antal kurser och seminarier för dig som behöver vara uppdaterad om aktuella nyheter inom redovisning, skatt, ekonomisk planering och finansiell rapportering.
Här hittar du vårens utbud av våra kurser och seminarier.