Våra nya medarbetare

Vilka egenskaper söker vi?

Vi vill framhålla tre egenskaper som vi värderar högt och som krävs för att du ska trivas och utvecklas tillsammans med oss.

Du skapar resultat
Våra råd och rekommendationer ska skapa ett tydligt mervärde för våra kunder. Det når vi med hög nivå av kunskap och professionalism. Vi måste skapa tydligt resultat i ofta svåra lägen, komplexa frågor och med snäva deadlines. Det kräver högt engagemang och stor grad av konsekvens i vårt arbetssätt.

Du är en lagspelare
Du gillar att arbeta i team och du ska även själv kunna bygga och utveckla team för att på bästa sätt ge kunden bra service.

Du har ett öppet sinne
Vi tror att mångfald och olikheter ger den bästa dynamiken och skapar bra resultat. Det gäller för oss att kunna lyssna och väga samman olika synsätt och ståndpunkter, stå fria från förutfattade meningar för att kunna ta det bästa beslutet. För oss är det helt naturligt med variation i miljöer, människor och frågeställningar. Vårt öppna sinne gör oss flexibla och hjälper oss att ständigt möta nya utmaningar i vårt arbete.