Studentkontakter

Vi deltar på flera olika arbetsmarknadsdagar och mässor runt om i landet.
  • Reko, Göteborg, Göteborgs universitet
  • Ekonomernas Dagar, Stockholm, Stockholms universitet
  • Amår, Växjö, Ekonomernas Dagar, Linnéuniversitetet
  • Nextstep, Jönköping, Jönköping University
  • Kontaktdagarna, Uppsala, Uppsala Universitet
  • TEAM-dagarna, Linköping, Linköpings Universitet
  • Eee-dagarna, Lund, Lunds universitet