Sofia Saar, internrevisor Mazars Stockholm

"Varje revision är ett hantverk."

Sofia Saar anslöt till Mazars hösten 2018 och jobbar som internrevisor på vårt kontor i Stockholm.

Vad gör en internrevisor?
– Jag kommer att jobba med internrevision mot främst finansiella bolag. Det handlar om att granska styrning, risker och kontroller och hur företagen hanterar detta. Genom att testa och utvärdera kontrollerna kan vi hjälpa företagen att säkerställa vart de är på väg. Utöver det arbetar vi också med att ge värdefull input till verksamheten – den rådgivande delen ser lite olika ut beroende på företag. Det handlar mycket om att bygga relationer och förtroende, vårt jobb ska bidra till att kunden hanterar sina risker effektivt och i slutändan gör bättre affärer.
Vad har du gjort tidigare?
– Jag har jobbat på Swedbank som internrevisor de senaste 4 åren. Nu kände jag att det var dags för något annat – dags för nästa steg och nya utmaningar!
Vad ser du mest fram emot i nya jobbet?
– Jag ser fram emot att sätta igång! Det känns jättespännande att lära känna nya bolag och nya människor. Det handlar ju mycket om att sätta sig in i nya verksamheter och personer – för att bidra till deras företagsamhet och tillväxt. Jag tycker på det sättet att det är en väldigt kreativ roll när man ser till helheten och affärsperspektivet. Varje revision är ett hantverk.