Träffa våra medarbetare!

Hur är det att jobba på Mazars? Här får du möjlighet att träffa några av oss! #viärmazars

Martin Erlandsson, auktoriserad revisor och partner, Mazars Helsingborg.

Thomas Svefelt, auktoriserad redovisningskonsult Mazars Landskrona.

Marlene Erlandsson, revisionsmedarbetare, Mazars Helsingborg.

Marlene Erlandsson_HBG

Isabelle Persson, auktoriserad redovisningskonsult, Mazars Landskrona.

Isabelle Persson_redovisning_landskrona_2

Fredrik Rosén, skattejurist, Mazars Malmö.

Fredrik Rosén_skattejurist_Malmö_1