Träffa våra medarbetare!

Hur är det att jobba på Mazars? Här får du möjlighet att träffa några av oss! #viärmazars

Martin Erlandsson, auktoriserad revisor och partner, Mazars Helsingborg.

Marlene Erlandsson, revisionsmedarbetare, Mazars Helsingborg.

Fredrik Rosén, skattejurist, Mazars Malmö.

Fredrik Rosén_skattejurist_Malmö_1