Vårt alumni nätverk

Vi fortsätter att hålla kontakten med medarbetare som lämnat oss. De kommer kanske tillbaka vid ett senare skede med nya insikter, erfarenheter och kontakter.

Våra medarbetare har ett mycket gott renommé på marknaden och några av dem värvas därför ibland över till kundföretag eller fortsätter sin karriär i andra verksamheter. Samtidigt som vi är stolta över att vi utvecklar attraktiva medarbetare satsar vi på att behålla kontakten genom regelbundna träffar i vårt alumni nätverk. Vi tycker att det är väldigt positivt att medarbetare som har lämnat oss kommer tillbaka i ett senare skede med nya insikter, erfarenheter och kontakter.