Utlandsjobb hos Mazars

Mazars expanderar i världen och kan erbjuda många tillfällen till internationell tjänstgöring. Du har efter ca tre-fem års anställning möjlighet att ansöka om ett fast eller tillfälligt utlandsjobb inom Mazars organisation. Olika krav ställs, beroende på den sökta befattningen, och vilket land som omfattas.

Det vanligaste är att du antingen tar ett jobb på etablerat kontor och vidareutvecklar dina kunskaper i en annan miljö och får en internationell vinkling i din karriär, eller tar del i att starta upp ett nytt Mazars kontor och utvecklar ditt entreprenörskap som en pionjär på en ny marknad.

Utlandstjänstgöring handlar i de flesta fall om två-tre års perioder, varefter du flyttar vidare till ett annat land eller hem igen för din fortsatta utveckling. Förutom längre utlandstjänstgöringar finns möjlighet till korttidsuppdrag, praktik under universitetstiden eller att söka jobb direkt vid ett av Mazars kontor utomlands.

Alla möjligheter annonseras internt.